Codzienność na Górnym Śląsku przedzielonym granicą państwową 1922 – 1939

0,00 

Kategoria:

Opis

Przez 17 lat Górny Śląsk istniał de facto podwójnie: jako część Niemiec i Polski. Żyjąc wówczas w polskim województwie śląskim i w niemieckiej prowincji górnośląskiej nie dało się nie zauważać zagranicznej części regionu. Choć granica na pewnych odcinkach wytyczona została w sposób kuriozalny, kontakty między obiema częściami regionu aż do 1939 r. były intensywne i – inaczej niż głosiła to propaganda płynąca z Warszawy i Berlina – w dużej mierze przyjazne.