Artur Becker – niemiecki pisarz polskiego pochodzenia

0,00 

Opis

Artur Becker jest jednym z najbardziej wyrazistych autorów literatury interkulturowej w Niemczech. Określa siebie jako „polskiego pisarza języka niemieckiego”, zasłynął w Niemczech jako autor około 20 książek po niemiecku, które przeważnie poruszają polskie tematy. W 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Adelberta von Chamisso, w 2012 – Nagrodę DIALOGU Towarzystwa Niemiecko-Polskiego. W jego prozie można zauważyć kilka wiodących kręgów tematycznych, które czynią z niego „Autora Jednej Księgi”. Chodzi tu głównie o region, który on nazywa Warmią (po polsku) i Mazurami (po niemiecku). Na warsztatach będą omawiane utwory Artura Beckera (wiersze, fragmenty prozy, wywiady radiowe i artykuły prasowe), a na podstawie tych nieskomplikowanych tekstów o życiu codziennym i najnowszej historii Polski i Niemiec uczestnicy warsztatów poznają dwujęzycznego niemiecko-polskiego autora. Na koniec warsztatów uczestnicy wspólnie napiszą list do Artura Beckera (z pytaniami i uwagami krytycznymi). Odpowiedź Autora zostanie przesłana droga elektroniczną. W przypadku warsztatów online Autor może być zaproszony do rozmowy kończącej warsztaty.

Zapisy: lendzin@lernraum.pl