Listy z frontu – Niemiecka poczta polowa w przeszłości i teraźniejszości

0,00 

Opis

Stare listy i kartki pocztowe to więcej niż tylko źródła historyczne. Są one jedynymi w swoim rodzaju współczesnymi dokumentami, wyrazem radości i cierpienia, pamięci o ukochanej osobie, jak również cząstką ojczyzny na obczyźnie. Dotyczy to szczególnie poczty polowej, poczty żołnierzy w ciężkich czasach wojny i międzynarodowych konfliktów.
Wykład przedstawia powstanie, zadania, organizację, rozwój i znaczenie niemieckiej poczty polowej od jej początków w 1870 roku, poprzez wojny światowe, aż do misji Bundeswehry. Słuchaczom będą przedstawione listy pełne wrażeń z frontu i ojczyzny oraz kartki pocztowe i zdjęcia opisujące żołnierską codzienność.
Prelegent jest od wielu lat kolekcjonerem i członkiem Arbeitsgemeinschaft Deutsche Feldpost. Jako oficer brał udział w dwóch zagranicznych misjach Bundeswehry w Afganistanie. Wykład wzbogacają jego własne doświadczenia.

 

Zapisy: bromberg@lernraum.pl