Dialekt, język potoczny i oficjalny. Wprowadzenie do austriackiej odmiany języka niemieckiego

0,00 

Kategoria:

Opis

Punkt wyjścia stanowi rozróżnienie pomiędzy wymienionymi w tytule pojęciami. Następnie przekazane zostaną ogólne informacje na temat standardowych odmian niemczyzny (niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej). W kolejnej części wskazane zostanę specyficzne cechy języka stosowanego w Austrii.