Rozwój praw kobiet na przestrzeni lat

0,00 

Opis

Ruch sufrażystek w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku.
Historia walki o prawa wyborcze kobiet na świecie.
Prawa kobiet = prawa człowieka (fragment przemówienia Hillary Rodham Clinton).
Ikony walki o prawa kobiet.
Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym.
slandia stolicą feminizmu.

 

Zapisy: gleiwitz@lernraum.pl