Wolności, prawa i obowiązki obywatelskie w polsko-niemieckim porównaniu

0,00 

Kategoria:

Opis

Polska i Niemcy są częścią europejskiej cywilizacji i kultury prawa, współtworzą europejską koncepcję miejsca i roli jednostki w społeczeństwie. Mimo tych podobieństw, oba kraje rozwinęły odmienne systemy polityczne, które mają swoje historyczne, ale i społeczno-kulturowe podłoże.

W obu krajach funkcjonują dwuizbowe parlamenty, choć pełnią odmienne funkcje, różnice też można dostrzec na poziomie jednostkowym – wyborcy.

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych różnic pomiędzy polskim i niemieckim systemem politycznym, w szczególności w odniesieniu do wolności, praw i obowiązków obywatelskich.

Standort/Lokalizacja: Jugendzentrum, Opole
Termin/Termin: 29.05.2023
Uhrzeit/Godzina: 14.00-15.30
Leiter/Prowadzący: dr Marek Mazurkiewicz
Form/Forma wydarzenia: Vortrag/Wykład
Gebühr/Opłata: –
Anmeldung/Zgłoszenia:www.lernraum.pl/oferta zajęć/
wykłady
Sprachniveau/Poziom językowy: zweisprachig
Kontakt: marta.schweda@lernraum.pl