Język młodzieżowy

0,00 

Kategoria:

Opis

Interaktywny wykład (w języku niemieckim) przedstawia tendencje w rozwoju języka młodzieżowego od czasów Goethego poprzez dynamiczne przemiany w wieku dwudziestym (język tzw. Słabosilnych, Twen-Sprache, APO-Sprache, Sponti-Sprache aż po dzisiejsze tendencje związane m.in. z rozwojem nowoczesnych mediów i gwałtownymi przemianami w zachowaniu komunikacyjnym młodzieży).