Skauting (ang. scouting) w Polsce i na świecie

0,00 

Opis

Geneza powstania, skauting jako ruch młodzieżowy i pedagogiczny, zapoczątkowany w XIX wieku.
Harcerstwo, czyli polska, patriotyczna wersja skautingu.
Wartości i zasady: obowiązek wobec Boga, obowiązek wobec bliźnich, obowiązek wobec siebie.
Obozy przetrwania i survival.
Organizacje harcerskie w Polsce.
Organizacje skautowe w Niemczech.
Organizacje skautowe na świecie.
Międzynarodowa współpraca harcerzy i skautów.

 

Zapisy: lubowitz@lernraum.pl