O tym, jak mało brakowało, by Racibórz, Głubczyce i Głuchołazy stały się po II wojnie światowej czechosłowackie

0,00 

Opis

W 1945 r. Czechosłowacja po raz drugi w XX w. pojęła próbę powiększenia swego terytorium kosztem pokonanych Niemiec, co pośrednio doprowadziło do ostrego konfliktu z Polską, pod której administracją znalazł się po II wojnie prawie cały niemiecki dotychczas Górny i Dolny Śląsk. W bezpośrednim okresie powojennym wizja czeskich Głubczyc, Głuchołaz i Raciborza wcale nie była nierealna. Niewiele także brakowało, by na tle przynależności państwowej ziem górnośląskich doszło w 1945 r. do zbrojnego konfliktu między Polską a Czechosłowacją.

 

Zapisy: rybnik@lernraum.pl