Pałace i dwory Prus Wschodnich

0,00 

Kategoria:

Opis

Prusy Wschodnie to kraina z bardzo bogatą historią. W tej części Europy różne nacje żyły ze sobą ale i walczyły. Zmiany panujących były częste, dlatego też każdy posiadający dobra ziemskie pozostawał na swoim i nie opuszczał swej siedziby – obojętnie, kto akurat sprawował władzę. W ten oto sposób powstały w Prusach Wschodnich wspaniałe pałace i dwory, które były siedzibą szlacheckich rodów. Tutaj żyły takie rodziny jak Dohna, Eulenburg, Dönhoff, Lehndorff, które ukształtowały tę krainę. Ten świat ze swoim systemem wartości, gdzie najważniejszy był honor, poczucie wspólnoty i lojalność, już przeminął. Dzisiaj możemy odnaleźć już tylko ślady tego świata między innymi w budowlach, które nie zostały jeszcze zniszczone. Wschodniopruskie dziedzictwo kulturowe ocalało jeszcze w wieżyczkach, mansardach, ryzalitach, wykuszach, werandach, kartuszach herbowych we wschodniopruskich pałacach i dworach, jak też w budynkach gospodarczych z czerwonej cegły, młynach, założeniach parkowych i starych alejach dębowych. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę wschodniopruskich dworów i pałaców oraz historię Prus Wschodnich. Zostaną zaprezentowane wybrane obiekty. Będzie omówiona nie tylko forma architektoniczna budowli ale także jej historia. Następnie uczestnicy warsztatów będą rozpoznawać na podstawie materiału fotograficznego pałace i lokalizować je na mapie.

Zapisy: lendzin@lernraum.pl