Pałace i dwory Prus Wschodnich cz. I

0,00 

Kategoria:

Opis

Prusy Wschodnie to obszar o bardzo bogatej historii. Od wieków żyły tu obok siebie różne narody, nierzadko zwalczając się wzajemnie, zmieniała się również przynależność państwowa całego regionu. Dlatego też posiadacze ziemscy byli najbardziej przywiązani do swojej posiadłości, pozostawał na niej bez względu na to, kto w danym momencie sprawował zwierzchnią władzę nad całym regionem. W Prusach Wschodnich budowano wspaniałe pałace i dwory, w których rezydowały znamienite rody szlacheckie.

Standort/Lokalizacja: Olsztyn, Dom Kopernika,
ul. Partyzantów 3
Termin/Termin: 05.06.2023
Uhrzeit/Godzina: 12:00-14:00
Leiterin/Prowadząca: Edyta Gładkowska
Form/Forma wydarzenia: Vorlesung/ Wykład
Gebühr/Opłata: kostenfrei/ bezplatny
Anmeldung/Zgłoszenia: www.lernraum.pl/oferta zajęć/
wyklady
Sprachniveau/Poziom językowy: zweisprachig/dwujęzyczny
Kontakt: allenstein@lernraum.pl