Pisanie jest jak ogień. Badania nad procesem pisania i wspieranie tego procesu

0,00 

Kategoria:

Opis

Naukę pisania często wyobrażamy sobie jako przebiegający w samotności proces lub też utożsamiamy ją z postawieniem zadania i gotowym tekstem, który jest sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. W zaproponowanym wykładzie pisanie zostanie przedstawione jako dynamiczny, indywidualnie zróżnicowany i kreatywny proces, którego zewnętrzne warunki można stosownie zmieniać. Omówione zostaną różne formy produktywnego pisania od prostych tekstów codziennych poprzez pisanie kreatywne aż po epistemiczne. Celem wykładu jest także zaproponowanie możliwości pracy w grupach, partnerskiego feedbacku, a także przedstawienie konkretnych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych, którymi mogą posłużyć się nauczyciele i uczniowie

 

Zapisy: oberglogau@lernraum.pl