O pewnej Niemce, co chciała wolnej Polski

0,00 

Opis

Dlaczego doszło do publicznej scysji między żoną Goethego a Bettiną von Arnim? Dlaczego Bettina uderzyła Herdera w twarz? Co robi polski mesjanizm w tekstach niemieckiej pisarki doby romantyzmu? I dlaczego szlachetne idee sprzedają się tak źle? Odpowiedzi na te i inne pytania
poszukamy w ramach planowanego wykładu, którego główną osią refleksji stanie się stosunek Bettiny do Polski oraz obraz Polski i Polaków, jaki pisarka kreuje w swojej twórczości.

 

Zapisy: beuthen@lernraum.pl