O śląskich sposobach tworzenia tożsamości w powieściach Szczepana Twardocha

0,00 

Kategoria:

Opis

Z uwagi na zmienną śląską historię, liczną zmianę granic, a co za tym idzie zróżnicowanie mieszkającej na tym terenie ludności, pytanie o narodową przynależność Ślązaków od dawna przewijało się na kartach historii. Na przykładzie powieści Szczapana Twardocha Morfina (niem. Morphin) oraz Drach (tytuł niemiecki jest taki sam) należy zrekonstruować niektóre literackie scenariusze kształtowania się tożsamości w multikulturowym Śląsku, by określić czynniki wpływające na zmieniający się kontekst historyczny. Następnie omówione zostaną niemieckie tłumaczenia wspomnianych powieści z akcentem na ich wielojęzyczność.

Zapisy: krappitz-ottmuth@lernraum.pl