Małgorzata Jokiel
Dane personalne
Imię i Nazwisko
Najwyzszy stopień wykształcenia
dr
Obywatelstwo
polskie
Poziom języka – Niemiecki (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
C2
Kwalifikacje
Uniwersytet Opolski
Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia germanistyczne
Propozycje tematyczne referenta
Tytuł
Federalizm – pojęcie i formy występowania w D-A-CH
Opis wydarzenia:
Wychodząc od historycznego rozwoju pojęcia „federalizmu“ zostanie omówiona jego istota na przykładzie struktury administracyjnej krajów niemieckojęzycznych. Następnie zostanie przedstawiony podział kompetencji pomiędzy szczeblem centralnym a krajami związkowymi/kantonami
Forma:
Warsztaty online lub stacjonarne
Tytuł
System polityczny w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Porównanie organów konstytucyjnych i ich funkcji
Opis wydarzenia:
Podczas warsztatów zostaną omówione najważniejsze organy państwowe krajów niemieckojęzycznych oraz ich funkcje. W dalszej części uczestnicy będą dokonywać porównania poznanych instytucji, poszukiwać odpowiedników oraz znajdować różnice.
Forma:
Warsztaty online lub stacjonarne
Tytuł
Dialekt, język potoczny i oficjalny. Wprowadzenie do austriackiej odmiany języka niemieckiego
Opis wydarzenia:
Punkt wyjścia stanowi rozróżnienie pomiędzy wymienionymi w tytule pojęciami. Następnie przekazane zostaną ogólne informacje na temat standardowych odmian niemczyzny (niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej). W kolejnej części wskazane zostanę specyficzne cechy języka stosowanego w Austrii.
Forma:
Warsztaty online lub stacjonarne
Tytuł
Wybrane apekty tłumaczenia literackiego
Opis wydarzenia:
Przekład literacki: pomiędzy tłumaczeniem dosłownym a tworzeniem nowego tekstu. Niebko vs Kleine Himmel Brygidy Helbings
Forma:
Wykład online lub stacjonarny
Tytuł
O śląskich sposobach tworzenia tożsamości w powieściach Szczepana Twardocha Morfina i Drach
Opis wydarzenia:
Z uwagi na zmienną śląską historię, liczną zmianę granic, a co za tym idzie zróżnicowanie mieszkającej na tym terenie ludności, pytanie o narodową przynależność Ślązaków od dawna przewijało się na kartach historii. Na przykładzie powieści Szczapana Twardocha Morfina (niem. Morphin) oraz Drach (tytuł niemiecki jest taki sam) należy zrekonstruować niektóre literackie scenariusze kształtowania się tożsamości w multikulturowym Śląsku, by określić czynniki wpływające na zmieniający się kontekst historyczny. Następnie omówione zostaną niemieckie tłumaczenia wspomnianych powieści z akcentem na ich wielojęzyczność.
Forma:
Wykład online lub stacjonarny
Tytuł
Wprowadzenie do specyfiki przekładu literackiego
Opis wydarzenia:
Wprowadzenie do specyfiki przekładu literackiego, z omówieniem różnic między przekładem użytkowym a artystycznym oraz aspektów wpływających na jego kształt; cechy charakterystyczne tekstów literackich a metody przekładu; kryteria oceny jakości przekłady literackiego
Forma:
Wykład online lub stacjonarny
Tytuł
Opole wczoraj i dziś. Obraz miasta oczami Elisabeth Grabowski z lat 20. XX wieku i dziś
Opis wydarzenia:
Opole wczoraj i dziś. Opis Opola z lat dwudziestych XX wieku autorstwa Elisabeth Grabowski i porównanie z obecną rolą Opola (przybliżenie sylwetki autorki (Elisabeth Grabowski), praca z tekstem źródłowym, rekonstrukcja obrazu Opola z lat 20-tych XX wieku, porównanie ze współczesną rola miasta, dyskusja na temat historycznej i aktualnej funkcji Opola, odkrywanie śladów kultury niemieckojęzycznej w mieście).
Forma:
Warsztaty online lub stacjonarne
Tytuł
Co dzieli Austriaków i Niemców. O obrazie własnym Austriaków i ich stosunku do Niemców.
Opis wydarzenia:
Co wiemy o Austriakach? Jak postrzegają oni sami siebie? Co łączy ich z Niemcami, a co różni obie nacje? Odpowiedzi na ten pytania poszukają Państwo podczas warsztatów. Punktem wyjścia do poszukiwań będzie samoocena Austriaków. Podczas warsztatów przyjrzą się Państwo także statystykom oraz faktom, a także obalą bądź potwierdzą stereotypy, krążące o tej narodowości. Na koniec zestawione ze sobą zostaną relacje pomiędzy Austriakami, a Niemcami.
Forma:
Warsztaty online lub stacjonarne