O nas

Projekt „LernRAUM.pl” to nowatorski projekt mniejszości niemieckiej

Projekt „LernRAUM.pl” i jego lokalizacje mają być miejscem, w którym zwłaszcza przedstawiciele mniejszości niemieckiej w przyjemnej atmosferze mogą doskonalić swoje umiejętności językowe. Dlatego chcemy rozwijać pasje i zainteresowania w myśl zasady uczenia się przez całe życie, proponując różnego rodzaju warsztaty i spotkania w języku niemieckim. W Polsce, w miejscach gdzie zamieszkują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, oferujemy kursy, seminaria, warsztaty w języku niemieckim, które prowadzą sprawdzeni i doświadczeni wykładowcy oraz nauczyciele i wolontariusze z Polski, a także z Niemiec czy innych krajów niemieckojęzycznych.

Finansowanie

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Śląska w partnerstwie z Domem Współpracy polsko-niemieckiej i Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, dzięki wsparciu finansowemu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny na podstawie uchwały niemieckiego Bundestagu.