Ostern mit Juteschnur

25,00 

Kategorie:

Beschreibung

Standort/Lokalizacja:44-362 Rogau/Rogów
ul. Raciborska 34
Termin/Termin: 31.03.2023
Uhrzeit/Godzina: 18.00
Leiterin/Prowadząca: Renata Wilczek
Form/Forma wydarzenia:
Workshop/Warsztaty
Gebühr/Opłata: 25 zł
Anmeldung/Zgłoszenia:www.lernraum.pl/oferta zajęć/
warsztaty
Sprachniveau/Poziom językowy: A2
Kontakt: lubowitz@lernraum.pl