Kurs języka niemieckiego w Twoim DFK!

Chętne koła DFK, które chcą zorganizować u siebie kurs języka niemieckiego w okresie wrzesień-grudzień 2023 r., można zgłaszać do 25 sierpnia 2023 r.

Najważniejsze informacje:

UCZESTNICY:
*minimum 10 osób.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:
*za rekrutację grupy odpowiedzialne jest koło DFK.

LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:
*kurs obejmuje łącznie 28 godzin (zegarowych);
*zajęcia odbywają się w okresie wrzesień-grudzień; szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie;
*zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

OPŁATY:
*dla uczestników będących członkami koła DFK: 100,00 PLN (cały kurs);
*dla pozostałych osób: 240,00 PLN (cały kurs).

OSOBY PROWADZĄCE:
*umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów Projektu LernRAUM;
*koła DFK mogą wskazać swoich Prowadzących, możliwe jest również znalezienie Prowadzącego przez biuro Projektu LernRAUM.

Informacje i kontakt:
Karolina Syga
e-mail: karolina.syga@lernraum.pl
tel.: 503 721 658
77 441 1185

Nie znaleziono produktów, których szukasz.