Marek Mazurkiewicz
Dane personalne
Imię i Nazwisko
Najwyzszy stopień wykształcenia
dr
Wydarzenia zrealizowane w ramach projektu Lernraum
Krótki opis wydarzenia
Motto: Demokracja nie jest prawem większości, ale ochroną mniejszości Albert Camus Demokracja jest najpowszechniejszym ustrojem politycznym na  świecie. W jej ramach organizuje się cykliczne wybory powszechne, które pozwalają wyłonić większość. Większość ta przejmuje władzę, może tworzyć i stosować prawo wedle swojej woli. Ale czymże byłaby współczesna demokracja bez ochrony tych, którzy nie są większością? Współczesne prawo międzynarodowe i systemy konstytucyjne chronią mniejszość i mniejszości, która ogranicza się nie raz tylko do jednostki. Wykład przedstawi ewolucję idei i systemu ochrony praw mniejszości w ujęciu porównawczym.   Standort/Lokalizacja: Jugendzentrum, Opole, ul. Krupnicza 15 Termin/Termin: 20.11.2023 Uhrzeit/Godzina: 18.00-19.30 Leiter/Prowadzący: dr Marek Mazurkiewicz Form/Forma wydarzenia: Vortrag/Wykład Gebühr/Opłata: - Anmeldung/Zgłoszenia:www.lernraum.pl/oferta zajęć/ wykłady Sprachniveau/Poziom językowy: zweisprachig Kontakt: karolina.syga@lernraum.pl
Zakres czasowy
20 listopada, 2023, 2h
Liczba uczestników. Grupa wiekowa
20
Rodzaj wydarzenia
Wykład , Stacjonarnie
Krótki opis wydarzenia
Polska i Niemcy są częścią europejskiej cywilizacji i kultury prawa, współtworzą europejską koncepcję miejsca i roli jednostki w społeczeństwie. Mimo tych podobieństw, oba kraje rozwinęły odmienne systemy polityczne, które mają swoje historyczne, ale i społeczno-kulturowe podłoże. W obu krajach funkcjonują dwuizbowe parlamenty, choć pełnią odmienne funkcje, różnice też można dostrzec na poziomie jednostkowym – wyborcy. Celem wykładu jest prezentacja podstawowych różnic pomiędzy polskim i niemieckim systemem politycznym, w szczególności w odniesieniu do wolności, praw i obowiązków obywatelskich. Standort/Lokalizacja: Jugendzentrum, Opole Termin/Termin: 29.05.2023 Uhrzeit/Godzina: 14.00-15.30 Leiter/Prowadzący: dr Marek Mazurkiewicz Form/Forma wydarzenia: Vortrag/Wykład Gebühr/Opłata: - Anmeldung/Zgłoszenia:www.lernraum.pl/oferta zajęć/ wykłady Sprachniveau/Poziom językowy: zweisprachig Kontakt: marta.schweda@lernraum.pl
Zakres czasowy
29 maja, 2023, 2h
Liczba uczestników. Grupa wiekowa
20
Rodzaj wydarzenia
Wykład , Stacjonarnie