Marek Mazurkiewicz
Persönliche Angaben
Name und Vorname
Höchster Bildungsabschluss
Dr.
Themenprofil
Kurze inhaltliche Beschreibung der Veranstaltung
Polska i Niemcy są częścią europejskiej cywilizacji i kultury prawa, współtworzą europejską koncepcję miejsca i roli jednostki w społeczeństwie. Mimo tych podobieństw, oba kraje rozwinęły odmienne systemy polityczne, które mają swoje historyczne, ale i społeczno-kulturowe podłoże. W obu krajach funkcjonują dwuizbowe parlamenty, choć pełnią odmienne funkcje, różnice też można dostrzec na poziomie jednostkowym – wyborcy. Celem wykładu jest prezentacja podstawowych różnic pomiędzy polskim i niemieckim systemem politycznym, w szczególności w odniesieniu do wolności, praw i obowiązków obywatelskich. Standort/Lokalizacja: Jugendzentrum, Opole Termin/Termin: 29.05.2023 Uhrzeit/Godzina: 14.00-15.30 Leiter/Prowadzący: dr Marek Mazurkiewicz Form/Forma wydarzenia: Vortrag/Wykład Gebühr/Opłata: - Anmeldung/Zgłoszenia:www.lernraum.pl/oferta zajęć/ wykłady Sprachniveau/Poziom językowy: zweisprachig Kontakt: marta.schweda@lernraum.pl
Zeitlicher Umfang
Mai 29, 2023, 2h
Zahl der Teilnehmer und Zielgruppe
20
Form der Veranstaltung
Wykład , Stacjonarnie